Supetarska Draga najam plovila

Na ulazu u Supetarsku Dragu iznenaditi će Vas tri prekrasna otočića, Mamanu, Srednjak ili Sailovac. Na otočićima, kao i uz obalu,nlaze se pješčane plažice. U dnu uvale (drage) nalazi se istoimeno mjesto kao i uvala. Benediktinskom samostanu, napuštenom u 16. stoljeću, pripadala je današnja trobrodna crkva, najvrijedniji sačuvani ranoromanički objekt na području Kvarnera. U zvoniku čiji je donji dio sačuvan u originalnom obliku nalaze se dva zvona od kojih je jedno iz 1299. godine i najstarije je na hrvatskoj obali.

Kilometar i pol od mora, nasred polja nalazi se i najstarija crkva na ovom području, crkva Sv. Petra, sagrađena 1059. godine. Crkva je nedavno obnovljena i spašena od propadanja.

U samoj uvali bura i jugo pušu vrlo jako,ali ne stvaraju valove i nisu opasni. Opasnost dolazi sa N-NW-a. Pozornost treba posvetiti prilazu sa S strane paziti na neoznačenu hrid i plićinu uz W rt otočića Maman te neoznačeni greben 50 m NE od otočića Sridnjak koji se za plime ne vidi.

Osim veza u marini, možete sidriti u cijeloj uvali. Najbolje sidrište za manja plovila je u uvalici Dumići jer je ono zaklonjeno i od NW vjetra. Muljevito dno svugdje drži dobro.