Beli najam plovila

Beli, starodrevni je gradić stisnut na vrhu 130 m visokog brežuljka istočne obale sjevernog Cresa. Zbog svog položaja strmo nad morem i bjeloglavog supa koji tu obitava nazivaju ga i orlovo gnijezdo.

Ispod naselja sa zapadne strane nalazi se sačuvan stari rimski most dug 8 metara.

Vezovi se nalaz na glavi koljenastog gata (dubine 2,6-3 m) ili s unutarnje strane gata (1,3-1,6 m).  Luka je potpuno izložena vjetrovima I i II kvadranta pa se ne preporučuje za dulji boravak.